15.03.2016

Reciklaža kablova

Guli Guli doo, u skladu sa svojom politikom osavremenjavanja i unapređivanja procesa rada, nabavio je potpuno novu mašinu za ekološku preradu bakarnih kablova. Kako je već u nekim zemljama Evropske Unije zabranjena trgovina paljenim bakrom, počeli smo prilagođavanje i pre donošenja ovakve uredbe u našoj zemlji. Mašina ima kapacitet do 80kg/h i potpuno ispunjava sve ekološke  standarde, a proizvod dobijen ovim načinom prerade obezbeđuje proveren  kvalitet za naše kupce.

   

Dragačevska bb,
 31205 Sevojno

+381 (31) 521 832      
+381 (31) 520 262

guligulidoo@gmail.com
www.guliguli.rs

© 2016 GuliGuli doo.
All Rights Reserved.

Designed by Web dizajn studio, SaFi team.